Czym jest program Czyste Powietrze Małopolska?

Program „Czyste Powietrze Małopolska” jest inicjatywą mającą na celu poprawę jakości powietrza w Małopolsce poprzez dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Jest to szczególnie istotny program w regionie, który zmaga się z problemem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym. Artykuł ten przybliży czytelnikowi istotę programu „Czyste Powietrze Małopolska„, jego założenia oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w programie.

Co to jest program „Czyste Powietrze Małopolska”?

Program „Czyste Powietrze Małopolska” to regionalny program wspierający mieszkańców w finansowaniu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Inicjatywa jest realizowana przez samorząd województwa małopolskiego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bankami udzielającymi kredytów preferencyjnych.

Cele programu „Czyste Powietrze Małopolska”

Program ma na celu przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę przestarzałych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne czy piece na biomasę. Dodatkowo, program zachęca do termomodernizacji budynków, co pozwala na zmniejszenie strat ciepła i obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Jak działa program „Czyste Powietrze Małopolska”?

Program „Czyste Powietrze Małopolska” oferuje mieszkańcom wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz preferencyjnych pożyczek bankowych na realizację działań termomodernizacyjnych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż nowoczesnych źródeł ciepła oraz na docieplenie budynku. Beneficjenci mogą liczyć na zwrot części poniesionych kosztów inwestycji, co znacząco obniża całkowity koszt modernizacji.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie

Poprawa jakości powietrza

Jedną z głównych korzyści wynikających z uczestnictwa w programie jest poprawa jakości powietrza w Małopolsce. Nowoczesne źródła ciepła emitują znacznie mniej zanieczyszczeń do atmosfery w porównaniu do starych kotłów węglowych czy olejowych, co przyczynia się do zmniejszenia smogu i poprawy zdrowia mieszkańców.

Oszczędności finansowe

Dzięki termomodernizacji budynków oraz wymianie przestarzałych źródeł ciepła, uczestnicy programu mogą osiągnąć znaczne oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Nowoczesne technologie są bardziej efektywne energetycznie, co prowadzi do obniżenia zużycia energii i kosztów eksploatacji budynku.

Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze Małopolska”?

Krok 1: Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie w jednym z punktów przyjmowania wniosków. Wnioski są przyjmowane przez cały rok, jednak warto pamiętać, że program cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego wcześniejsze złożenie wniosku może zapewnić szybsze rozpatrzenie.

Krok 2: Ocena wniosku i decyzja administracyjna

Po złożeniu wniosku następuje jego ocena pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Decyzja administracyjna dotycząca przyznania dofinansowania jest podejmowana przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Krok 3: Realizacja inwestycji

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można przystąpić do realizacji inwestycji, czyli zakupu i montażu nowoczesnych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacji budynku. Koszty inwestycji są pokrywane przez beneficjenta z możliwością zwrotu części kosztów po zakończeniu inwestycji.

+ There are no comments

Add yours