Wpływ traseologii i gantiskopii na kryminalistykę sądową

Traseologia i gantiskopia, choć mogą być nieznane szerszemu gronu odbiorców, stanowią kluczowe narzędzia w rękach ekspertów zajmujących się kryminalistyką sądową. To właśnie one często decydują o rozwikłaniu najbardziej skomplikowanych zagadek kryminalnych oraz doprowadzeniu do sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za popełnienie przestępstw.

W niniejszym artykule przybliżyliśmy czytelnikom szczegółowo te dwie metody oraz ich znaczenie dla dzisiejszej kryminalistyki sądowej.

Wpływ gantiskopii na kryminalistykę sądową

Gantiskopia odnosi się do nauki o identyfikacji osób na podstawie śladów pozostawionych przez rękawiczki. Technika ta ma ogromne znaczenie dla kryminalistyki sądowej. Poniżej przedstawiono niektóre z jej wpływów:

  1. Identyfikacja podejrzanych – głównym celem gantiskopii jest identyfikacja osoby poprzez porównanie odcisku rękawiczki pozostawionego na miejscu zbrodni z elementami garderoby posiadanymi przez podejrzanych. Dzięki temu możliwe jest zawężenie grona potencjalnych sprawców.
  2. Śledzenie przestępców – odciski pozostawiane przez różne materiały mogą zostać zarejestrowane w różnych bazach danych należących, np. do zakładów genetyki sądowej. To następnie umożliwia szybszą identyfikację w przypadku popełnienia przestępstwa przez osobę noszącą dokładnie tę samą parę rękawiczek lub jakikolwiek inny element garderoby.
  3. Weryfikacja dowodów – gantiskopia może być również użyta do weryfikacji innych dowodów zebranych na miejscu zbrodni za sprawą zbadania odcisku pozostawianego przez konkretny materiał.

Wpływ traseologii na kryminalistykę sądową

Traseologia to dziedzina kryminalistyki zajmująca się badaniem wszelkich śladów pozostawionych przez przedmioty lub substancje w trakcie przemieszczania się. Obejmuje to analizę tropów związanych z obiektami, takimi jak włókna, pyłki, farby, oleje czy inne substancje, które mogą być przenoszone między miejscem zdarzenia a potencjalnym sprawcą lub ofiarą.

Wpływ traseologii na kryminalistykę sądową jest znaczący i obejmuje kilka aspektów:

  1. Identyfikacja przedmiotów – traseologia może pomóc w identyfikacji i powiązaniu przedmiotów z miejscem zbrodni lub innymi ważnymi punktami. Analiza śladów pozostawionych przez różne przedmioty dostarczy informacji na temat ich ruchu czy interakcji.
  2. Rekonstrukcja zdarzeń – analiza śladów traseologicznych pozwala na rekonstrukcję sekwencji zdarzeń, w tym przemieszczenie osób, obiektów lub substancji między różnymi miejscami. To może być kluczowe dla zrozumienia, jak doszło do danego zdarzenia kryminalnego i gdzie rozegrały się jego poszczególne etapy.
  3. Ślady na ofierze – traseologia może dostarczyć informacji na temat ruchu ofiary przed i po popełnieniu przestępstwa. Na przykład, analiza włókien czy pyłków na odzieży ofiary wskaże konkretne miejsca, w których była ona wcześniej.

A jeśli szukasz specjalistów od traseologii i gantiskopii, to wejdź na stronę https://dna-zgs.pl/traseologia-i-gantiskopia/ oraz zapoznaj się z ofertą renomowanego zakładu genetyki sądowej!

+ There are no comments

Add yours